پروژه های در دست اقدام

پروژه های در دست اقدام ...

پروژه مسکونی و تجاری سوسن (مشهد)
پروژه مسکونی و تجاری سوسن (مشهد)

مشارکت با شهرداری مشهد در سرمایه گذاری و احداث مجتمع مسکونی و تجاری (با مساحت كل زيربنای  8280.704  متر مربع)

پروژه مسکونی فاز 3 معلم (تهران)
پروژه مسکونی فاز 3 معلم (تهران)

مشارکت با تعاونی معلم آموزش و پرورش منطقه 3 تهران در ساخت 4 برج 14 طبقه شامل دو طبقه پارکینگ، یک طبقه همکف و 11 طبقه مسکونی  ( با مساحت حدود 8000 مترمربع )

پروژه مسکونی 300 واحدی ( بابلسر )
پروژه مسکونی 300 واحدی ( بابلسر )

مشارکت با تعاونی بابلسر در ساخت مجتمع مسکونی 300 واحدی ( با مساحت 49694 متر مربع ) 

افزودن ماژول جدید
0%